ISO 3834 Standardının Tanıtımı

ISO 3834 Standardının Tanıtımı

ISO 3834 standardının gönüllü alanda bulunmasına karşın, gerek müşteri şartları, gerek de basınçlı kaplar, yapı malzemeleri, demiryolu araçları gibi ürün standartlarında uygulanması zorunlu bir standart olarak tanımlanmaktadır.

Özellikle Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB) ile Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin (305/2011/AB) hem Avrupa’da hem de Türkiye’de zorunlu kıldığı ürün standartlarından kaynak prosesi içerenler direkt olarak ISO 3834 standardının ilgili bölümüne atıf yapmaktadır.

 iso 3834 bilgiler

Bu şartlar altında kaynaklı imalat yapan kuruluşların çoğunlukla uygulamak zorunda olduğu ancak belgelendirilmek zorunda olmadığı ISO 3834 standardından gönüllü olarak belgelendirme talep ettikleri görülmektedir. ISO 3834 belgesi ile bir imalatçı kalite seviyesini ispatlamış ve üretebileceği ürün gruplarını da genel manada tanımlamış olmaktadır.

ISO 3834 standardının şartlarının yerine getirilmesi hem müşteri ve ürünün kullanıcılarının emniyeti açısından hem de üreticinin sorumluluğunu tanımlayabilmesi açısından yararlıdır.

ISO 9001 standardı büyüklüğü ve sektörü fark etmeksizin tüm işletmelere uygulanabilir bir standarttır. Kaynaklı imalat yapan işletmelerde de uygulandığında ve standardın şartları bu anlamda irdelendiğinde aslında ISO 3834 standardının şartlarına ulaşılabilmektedir. Ancak yine de kaynak gibi nihai ürünün kalitesinin sonradan tespit edilmesi güç veya olanaksız olan bir süreç için önceden alınması gereken tedbirler, sadece ISO 9001 standardı kullanılarak yeterince tanımlanamayabilir. Bu yüzden yüzey kaplama, boyama, kompozit üretimi, kaynak ve sert lehim gibi "özel prosesler" için ayrı standartlar da hazırlanmıştır. Tüm bu özel prosesler için üretim öncesinde, sırasında ve sonrasında kaliteyi etkileyen tüm parametreler, yetkin personel tarafından sürekli olarak izlenmeli ve kontrol altında tutulmalıdır.

ISO 3834 standart serisi ilk olarak Avrupa Standartlar Komitesi (CEN) tarafından 1994 yılında “EN 729 Kaynak için kalite şartları - Metalik malzemelerin ergitme kaynağı” başlığı ile yayınlanmıştır. CEN ve ISO arasında yapılan anlaşmanın gereği olarak, EN 729 standart serisi 2005 yılında ISO tarafından “ISO 3834 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları“ başlığı ile yeniden yayınlanmıştır. Her iki standardın da bölümleri birbirine oldukça fazla benzemektedir.

Standardın ISO standardı haline dönüşmüş olmasından sonra birçok ulusal ve uluslararası standart da kaynak ile ilgili işlemler için ISO 3834 standart serisinin ilgili bölümlerine atıf yapmaya başlamış, bazen de ürün standartları tarafından zorunlu bir standart olarak şart koşulmuştur.

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.