Torch ve Elektrot Açısının Kaynağa Etkisi Nedir?

Torch ve Elektrot Açısının Kaynağa Etkisi Nedir?

Kaynak torcunun iş parçasına göre konumu ve kaynak sırasındaki hareketi kaynak dikişinin biçimini etkileyen paremetrelerden bir tanesidir. Bu açılar, çalışma ve hareket açılarıdır. Çalışma açısı 90 derece etrafında kaynağın her iki yanına doğru yapılan 5 - 10 derece arasında sarkaç hareketidir. Hareket açısı ise dik eksenden en fazla 30 derecelik (yataydan 60 derece) ilerlemede torca kaynak dikişi ekseni paralelinde verilen açıdır. Hareket açısı 30 dereceyi aşmadığı sürece, ark banyosu kaynakçı tarafından kolay kontrol edilebilir. Kaynakçı kaynak banyosunu ve elektrod ucunun ergimesini rahatlıkla görebildiği için dikişin kalitesi yükselir. Buna karşılık bu değer aşıldığında nüfuziyet azalır, dikiş incelir, ayrıca gaz koruma şemsiyesi tam olarak ark banyosunun üzerini (ergimiş ve ısınmış bölgeyi) koruyamayacağından gözenekli bir kaynak dikişi oluşmasına neden olunur.

kaynak ilerleme acisi

Gazaltı kaynağında ilerleme yönüne göre üç farklı hareket açısında kaynak yapılabilir. İlki dik açıda yapılan kaynaktır. Burada tel direk olarak kaynak banyosunun içindedir. İkinci seçenek olarak saplama (itme) yönünde kaynak yapılmasıdır. Bu yöntemde torch kaynak ilerleme yönünün tersine yaklaşık 10 derece açı yapar. Son olarak da sürükleme (çekme) yönünde kaynak yapılabilir. Bu yöntemle de torch ilerleme yönüne doğru yaklaşık 10 derece açı ile kaynak yapılır. Her yöntemde de ayrıca torch kaynağın her iki yanına doğru 5-10 derecelik açılar ile salınım yaptırılır.

Saplama (itme) yönünde kaynak yapılırken torç ucu sürekli soğuk bölgeye doğru tutulduğundan daha alçak, geniş bir kaynak sağlar ancak nüfuziyeti azdır. Bu yöntem genellikle ince malzemelerde tercih edilir.

Sürükleme (çekme) yönünde kaynak yapılırken ucu sürekli erimiş ve katılaşmaya başlayan kaynak metaline doğru tutulduğundan yüksek, dar ve iyi nüfuziyetli bir kaynak elde edilir. Genellikle kalın malzemelerde ve dolgunun fazla olması istenen kaynak ağızlarında kullanılır.

Dikey pozisyon manuel kullanımlarda uygun değildir. Çünkü kaynakçı kaynak banyosunu görmekte zorlanacaktır.

Elektrod kaynağı yapılırken genellikle 5-15 derecelik açılar ile sürükleme yönünde kaynak yapılması tavsiye edilir.

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.