Kaynaklı İmalat Danışmanlığı

Kaynaklı ürün üreten veya proseslerinde kaynak kullanan kurum ve kuruluşlara ihtiyaç duyabilecekleri her türlü kontrol, doküman hazırlama, belgelendirme sürecinde destek oluyoruz.

Kaynaklı ürün üretme şartlarını tanımlayan standartlar içinde dünyada en çok kabul gören ISO 3834 standart serisidir. Birçok ürün grubu ve şartnamede de ISO 3834 standardına direkt atıf yapılarak kaynak işlerinin belirli bir düzen içinde yapılması beklenmektedir.

ISO 3834 belgelendirmesi zorunlu olmamakla birlikte diğer ürün standartları için önşart veya müşteri istekleri nedeniyle sıklıkla firmaların belgelendirem talebinde bulundukları bir standarttır. Belgelendirme akredite kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.

ISO 3834 standardı aşağıdaki bölümlerden oluşur. Belgelendirme, firmanın talebine göre, standardın 2, 3 veya 4. bölümlerinden birine göre yapılmaktadır.

 • ISO 3834-1 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 1: Uygun kalite şartları seviyesinin seçimi için kriterler
 • ISO 3834-2 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 2: Kapsamlı kalite şartları
 • ISO 3834-3 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 3: Standard kalite şartları
 • ISO 3834-4 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 4: Temel kalite şartları
 • ISO 3834-5 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 5: ISO 3834-2, ISO 3834-3 veya ISO 3834-4 standardlarının kalite şartlarına uygunluğun teyidi için gerekli dokümanlar
 • ISO 3834-5 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 6: ISO 3834 uygulama rehberi

Kaynaklı imalat süreci genel olarak aşağıdaki adımladan oluşmaktadır:

 • Projelendirme ve teknik şartnamenin belirlenmesi
 • Teknik gözden geçirme
 • Malzeme temini
 • Kaynakçıların belgelendirilmesi
 • Kaynak yöntem onaylaının alınması (PQR, WPS)
 • Makina ve ekipman kalibrasyonu
 • Kesme, delme, bükme gibi hazırlık adımları
 • Parçaların bir araya getirilmesi
 • Kaynak işlemi
 • Kaynak kontrolleri
 • Raporlama

Tüm bu aşamalarda sektör tecrübemiz ile hizmet vermekteyiz:

 • Sistem ve standart eğitimleri
 • Personel eğitimleri
 • Danışmanlık
 • Mühendislik hizmetleri
 • Kaynak Mühendisliği
 • Kaynak Koordinasyon Personeli
 • Doküman hazırlama
 • Şartname hazırlama veya şartnameye göre şartların belirlenmesi
 • Muayene ve Test Planı (ITP) hazırlama
 • İş yapım yöntemi (Method Statement - MS) hazırlama
 • Kaynakçıların belgelendirmesi
 • Kaynak operatörlerinin belgelendirmesi
 • Kaynak yöntem onaylarının (PQR - WPAR) alınması
 • Kaynak talimatlarının (WPS) hazırlanması
 • Makina ve kipman kalibrasyonları
 • Personel belgelendirme
 • Üretim yöntemlerinin iyileştirilmesi
 • İç denetim
 • Ön denetim
 • Belgelendirme desteği

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.