ISO 15614-1:2004 ile ISO 15614-1:2017 Standardı Arasındaki Fark Nedir?

ISO 15614-1:2004 ile ISO 15614-1:2017 Standardı Arasındaki Fark Nedir?

ISO 15614-1:2017 Metalik malzemelerin kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve onayı - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 1: Çeliklerin ark ve gaz kaynağı ve nikel ve nikel alaşımlarının ark kaynağı (Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys) standardı ISO/TC 44 komitesinin yaklaşık 3,5 yıl süren bir çalışması ile Haziran 2017’de yeniden yayınlanmıştır. Standart, bu alandaki diğer standartlara göre farklı bir yaklaşım izleyerek hem Avrupa hem de Amerika standartlarını bir arada vermektedir.

ISO 15614-1:2004+A2:2012 ile ISO 15614-1:2017 standardı arasındaki farklar aşağıdaki gibidir:

Eski standartta sadece bir vasıflandırma yöntemi varken yeni standart iki Seviye halinde farklı vasıflandırmalardan ve farklı kapsam aralıklarından oluşmaktadır. Seviye 1, mevcut ASME IX standardındaki verileri kullanmaktadır. Seviye 2 ise daha önceki ISO 15614-1 standardının güncellenmiş halidir. Burada dikkat edilmesi gereken konu Seviye 2’nin her zaman Seviye 1’i kapsadığıdır. Ayrıca müşteri, şartname ya da ürün standardı tarafından hangi Seviyenin kullanılacağı belirtilmemiş ise her zaman Seviye 2 kullanılması gerektiği de yeni standardın kapsam bölümünde açıklanmıştır.

ISO 15614 1 2017 yenilendi

Devamını oku...

ISO 14555 Standardının 2017 ve 2014 Versiyonlarının Karşılaştırması

ISO 14555 Standardının 2017 ve 2014 Versiyonlarının Karşılaştırması

ISO 14555:2017 Kaynak - Metalik malzemelerin saplama ark kaynağı (Welding - Arc stud welding of metallic materials) standardı, ISO/TC 44 komitesinin çalışmaları ile Mayıs 2017’de yayınlanmıştı. Yayınlanan bu standart, bir önceki versiyon olan ISO 14555:2014 standardının yerine geçmiştir.

Bu standard statik ve dinamik yüklemeye maruz kalan metalik malzemelerin arkla saplama kaynağı işlemini kapsamaktadır. Saplama kaynağı kompozit yapılardan makina sektörüne kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Saplamalar, içi yada dışı dişli olabileceği gibi düz yada başlıklı da olabilir.

saplama stud

Devamını oku...

ISO 14731:2017 Kaynak Koordinasyon Personeli Taslak Standardı ile Gelen Değişiklikler

ISO 14731:2017 Kaynak Koordinasyon Personeli Taslak Standardı ile Gelen Değişiklikler

ISO 14731 Kaynak koordinasyonu - Görevler ve sorumluluklar (Welding coordination - Tasks and responsibilities) standardının 2006 versiyonu, 2010 yılındaki periyodik gözden geçirme sonucunda herhangi bir değişiklik önerisi olmadan yeniden onaylanmıştı. Ancak ISO/TC 44 komitesinin 2015 yılındaki önerisi ile bu seferki gözden geçirmede metinsel bazı değişiklikler yapılması planlanmaktadır. 2016 yılının Aralık ayında sonuçlanan taslak metin oylaması ile final taslak aşamasına geçilen standardın 2017 yılının sonunda yayınlanması bekleniyor.

iso 14731 kaynak koordinatoru

Standardın mevcut taslak halinde kaynak koordinasyon personelinin firma dışından birisi olması durumu ile ilgili detaylar ilave edilmiştir. Ayrıca daha önceki 2006 versiyonunda birer cümle ile geçilen görev tanımı ve görevler bölümü biraz daha açıklanarak tecrübe, eğitim, iş ve teknik bilgisinin tanımlanmasının firma tarafından yapılması gerekliliği belirtilmiştir. Ayrıca kaynak koordinatörü unvanının imalatçı firmaya özel olduğu ve bir firmadan diğerine aynen taşınamayacağı açıklanmıştır.

Devamını oku...

ISO 15614-1:2017 Kaynak Prosedürlerinin Vasıflandırılması (PQR) Standardı Yayınlandı

ISO 15614-1:2017 Kaynak Prosedürlerinin Vasıflandırılması (PQR) Standardı Yayınlandı

ISO TC44 / SC10 komitesi tarafından uzun zamandır revizyon çalışmaları yapılan ISO 15614-1:2017 kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması (PQR / WPAR) standardı yenilenerek yayınlandı.

23 ülkeden 19 onay oyu alarak geçerli kılınan revizyon ile ilgili oylama sonucu 15 Mayıs 2017 tarihinde açıklanmıştı. ISO tarafından Mayıs ayı sonuna kadar baskı ve satış ile ilgili işlemleri tamamlanan standardın satışı da Haziran ayının başında başladı.

ISO 15614 1 2017 pqr

Devamını oku...

EN 287-1 ve ISO 9606-1 Standartları Arasındaki Farklar ve Karşılaştırması

EN 287-1 ve ISO 9606-1 Standartları Arasındaki Farklar ve Karşılaştırması

ISO 9606-1 “Kaynakçıların yeterlilik sınavı - Ergitme kaynağı - Bölüm 1: Çelikler” standardı 2013 yılında revize edilerek yeniden yayınlandı ve bu standardın önsözünde de belirtildiği gibi benzer içerikte olan EN 287-1 standardının yerine geçti. Ancak daha önceden EN 287-1 standardına göre alınmış sertifikalar bulunması nedeniyle, EN 287-1 standardı hemen iptal edilemedi ve Ekim 2015 tarihine kadar yürürlükte kalması kararlaştırıldı. Ekim 2015 tarihinden itibaren de EN 287-1 standardı iptal edilmiş oldu.

iso960 kaynakci belgelendirme

Devamını oku...

ISO 14731 Kaynak Koordinasyonu ve Kaynak Mühendisi / Teknikeri / Uzmanı

ISO 14731 Kaynak Koordinasyonu ve Kaynak Mühendisi / Teknikeri / Uzmanı

Kaynak işlemlerinde emniyet ve karlılık yapılan teknik kontrollere bağlıdır. Kaynakla ilgili tüm faaliyetlerde görev alan kilit personel, kaynak teknolojisinde ve uygulamasında uygun bir yeterlilik düzeyine sahip olmalıdır. Yetkili ve test edilmiş kaynakçıların yanı sıra üreticiler, kaynak konularını ele alan mühendislerin, tasarımcıların ve teknisyenlerin ilgili yeterliliği kanıtladığından emin olmalıdır.

Ayrıca yeterliliği olan personel çalıştırılması yeni Avrupa Direktifleri ve Uluslararası Standartlarla da zorunlu tutulmaktadır. Bu alanda personel niteliklerini belirleyen ISO 14731 "Kaynak Koordinasyonu - Görevler ve Sorumluluklar" standardı önem kazanmaktadır. Standartta kaynak ile ilgili işlemleri yapan personelin sahip olması gereken bilgi, görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. Kaynak Mühendisliği yada Kaynak Teknikerliği eğitimini almış bir kişi bu standardın tanımladığı özelliklere sahip olmaktadır.

iiw diploma

Devamını oku...

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.