Avrupa Birliği Yapı Malzemeleri Mevzuatı ve Türkiye'de Uyum Süreci

Avrupa Birliği Yapı Malzemeleri Mevzuatı ve Türkiye'de Uyum Süreci

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ortalık ilişkisi, 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe giren Ankara Anlaşması ile kurulmuştur. Ankara Anlaşması uyarınca ortaklık ilişkisinde son döneme geçilmesi ise, 1 Ocak 1996 tarihinde Gümrük Birliğinin yürürlüğe konulması ile gerçekleşmiştir.

abgs logo

Türkiye'de Gümrük Birliğinin ardından başlatılan Avrupa Birliği ile mevzuat uyumu çalışmalarının önemli bir kısmını teknik mevzuat uyumu oluşturmaktadır. Avrupa Birliği teknik mevzuatına uyumun hukuki dayanağını, 11 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren "Ürünlere ilişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun", kısa adıyla "Çerçeve Kanun", oluşturmaktadır. Bu kanun ve ardından yayınlanan uygulama yönetmelikleri çerçevesinde uyumlaştırılan teknik mevzuatının önemli bir parçasını, kapsamındaki ürünlerin piyasaya arz edilebilmesi için CE işareti taşımasını zorunlu kılan Avrupa Birliği yeni yaklaşım direktifleridir.

Yeni yaklaşım direktiflerini uyumlaştırılan yönetmeliklerden birisi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetki ve sorumluluk alanında olan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği' dir. Bu yönetmelik ile, kısa adı CPD olan ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde 11 Şubat 1989 tarihinde yayınlanan 89/1 06/EEC numaralı Yapı Malzemeleri Direktifi (Construction Products Directive) Türkiye'de uyumlaştırılmıştır. Ancak CPD yerini, 4 Nisan 2011 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanan ve kısa adı CPR olan 305/2011 numaralı Yapı Malzemeleri Regülasyonuna (Construction Products Regulation) bırakmıştır. CPR'ın tamamının yürürlüğe giriş tarihi olan 1 Temmuz 2013 tarihinde CPD Avrupa Birliğinde uygulamadan kalkmış olacaktır.

Gerek CPD ve gerekse CPR, yapı malzemelerinin bir bölümü için Onaylanmış Kuruluş olarak adlandırılan yetkilendirilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşları gerektirmektedir. CPR'a uyum, sadece mevzuatın uyumlaştırılması değil, aynı zamanda onaylanmış kuruluşların gerekli hazırlık çalışmalarını yapması, yapı malzemelerine yönelik mevzuatla ilişkilendirilmiş standartlarda yapılması beklenen değişikliklerinin Türk Standardları Enstitüsü tarafından adapte edilmesi, Türk Akreditasyon Kurumu'nun onaylanmış kuruluşlara yönelik yeni akreditasyon çalışmalarına hazırlanması gibi Türkiye'deki kalite altyapısının bütün aktörlerinin uyumunu gerektirmektedir. Bu uyum, üreticilerin ürünlerini gözden geçirmesi ve CPR'a göre gerekli uygunluk değerlendirme çalışmalarını daha kolay yürütebilmesi için önemlidir.

Hakan Ergin

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.