Kalite Planını Basitleştirmek İçin 6 Pratik Yol

Kalite Planını Basitleştirmek İçin 6 Pratik Yol

Kalite planı hazırlarken karşılaşılan zorluk hem hiçbir maddeyi dışarıda bırakmamak, hem de gereksiz iş ve masraf yapmamaktır.

Müşterinin istemediği prosedürler plan dışında bırakılır. Ama daha da önemlisi sizin istemediklerinizi proje dışında tutarak en az iş gücü ile projeyi tamamlamaktır.

basit kalite plani

Ancak ne yaparsanız yapın, işin gerektirdiği prosedür ve kayıtları eklemek durumundasınız. Yine de har projenin kendine has özellikleri vardır ve bazı maddeler bazı projelerde gerekli olmayabilir. Buradaki amaç en az çaba ile herkesin kabul edeceği sistemi oluşturmaktır.

Var olan bir planı yenileyecekseniz ya da sıfırdan bir plan hazırlayacaksanız aşağıdaki maddelere dikkat etmenizde fayda var.

Tüm kontrol ve testleri kalite birimine yaptırmayın.

Kalite biriminin görevi gözetimi sağlamak ve süreçlerin çalıştığını doğrulamaktır. Zaten üretim ve şantiyede işi yapan kişiler bazı kontrolleri kendileri de yapmaktadır. Bu nedenle hangi işi kimin yapacağını iyi belirleyin.

Proje gerekliliklerine göre kayıtların saklanma yöntemini belirleyin.

Bazı proje kısa ve kolay iken bazı projeler uzun ve karmaşık olabilir. Kısa süreli bir proje için kayıtların saklanması bir konu değilken, uzun süreli projelerde kayıtların saklama yöntemleri kritik olabilir.

Sahip olduğunuz tüm formları ortaya koymayın.

Her bir proje için gerekli kayıtlar farklı olacağından, elinizde bulunan tüm formları kullanmanız gerekmeyecektir. Öbür taraftan müşteriniz sizden tüm prosedürleri işletmenizi bekleyecektir.

Kalite kontrol görevlerini sınırlandırın.

Proje ile ilgili tüm işlem adımlarını listeleyip, nerede ne kadar kontrol gerektiğini saptayın. Kalite kontrolün her adımda değil, önemli geçişlerde rol almasını sağlayın.

Kontrol formlarında ihtiyaç kadar detaya yer verin.

Formlar, test ve kontrollerin yapıldığının bir kanıtıdır. Formlarda sadece yapılan işin kayıtlarının bulunmasını sağlayın, standart maddelerden ve notlarda kaçının. Önemli kontrollerin kayıtlarını formlara işlemek, ara değerler ve detayların yazılı olmamasını planlamak iyi bir yöntemdir.

Her maddeyi bir uygunsuzluk nedeni olarak görmeyin.

Kolayca düzeltilebilir durumlar için, eğer kayıt gerekiyorsa, sadece bir liste tutun. Kalite el kitabında ya da prosedürlerde bu yöntemi tanımlayın. Ancak projenin kalite standardına uymayan ve son kontrol sırasında hala giderilmemiş konuları prosedüre göre rapor edin.

Maliyet ve yükümlülükleri kontrol altına alabilmek için uygun seviyede kontrol gerekmektedir. Kalite planınız sözleşme ve işin bir parçası aynı zamanda da yasal olarak bağlayıcı kayıtlardır. Çok az kontrol ve kayıt müşteriyi memnun etmeyecektir. Çok fazla kayıt maliyeti arttıracak ve sizi memnun etmeyecektir. Yeteri kadar kontrol ve kayıt ile her iki taraf da memnun olacak, aynı zamanda yasalara karşı korunmuş olacaksınız.

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.