Uygunluk Değerlendirme Teknikleri

Uygunluk Değerlendirme Teknikleri

Uygunluk değerlendirme bir ürün, işlem, sistem, kişi ya da kuruluşun önceden belirlenmiş gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının belirlenmesidir. Uygunluğun değerlendirilmesi için değerlendirme yapılacak konu ile ilgili farklı yöntemler kullanılır. Hangi yöntemlerin kullanılması gerektiği ürünün, sistemin ya da uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluşun bağlı olduğu standartlarda belirtilmiştir.

uygunluk degerlendirme yontemleri

Uygunluk değerlendirme yöntemleri aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

Test etme

Bir objenin bir yada birden fazla karakteristiğini belirlenmek için yapılan işlemdir. Endüstride daha çok mamul, yarı mamul ve ham malzemelere uygulanır.

Kontrol etme

Göz kontrolü, ölçme, karşılaştırma gibi yöntemler ile fiziksel parçalara uygulanan değerlendirmedir. Burada kontrolü yapan personelin bilgi ve tecrübesi önem kazanmaktadır.

Denetleme

Denetim; kanıtların yerinde görüldüğü ve elde edilebildiği, kriterlerin ve ölçütlerinin bulunduğu sistematik, bağımsız ve dokümante edilebilen bir süreçtir.

Belirleme

Bir ürün, süreç veya hizmet için belirtilen gereksinimleri karşılayıp karşılamadığı konusunda kanıt toplama süreci. Bu süreç genellikle ürün ya da kuruluşlar için kullanılsa da bazı durumlarda personel belgelendirmesi için kısmen ya da tamamen kullanılabilir.

Sınav yapma

Genellikle birbiri yerine kullanılabilen farklı teknikler ile bir kişinin bilgi ve becerisini ölçmeye sağlayan yöntemdir. Çoğunlukla kişilerin yeterliliklerini ölmek ve belgelendirmek için kullanılır.

Değerlendirme

Bir kuruluşun gerekli teknik yeterliliğe sahip olup olmadığını ve ilgili şartları yerine getirip getirmediğini belirleme sürecidir. Değerlendirme genellikle bir kuruluşun akreditasyon ve eşitliğin değerlendirme sırasında yürütülmektedir.

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.