ISO 15607 Metalik Malzemeler için Kaynak Prosedürü Şartnamesi ve Vasıflandırılması Standardında Yapılacak Değişiklikler

ISO 15607 Metalik Malzemeler için Kaynak Prosedürü Şartnamesi ve Vasıflandırılması Standardında Yapılacak Değişiklikler

ISO 15607 standardının taslağı komite üyeleri tarafından görüşülmek üzere yayınlandı. Bu taslak metin için Ocak 2019’a kadar üye ülkelerden görüş bekleniyor. Sonrasında ise final taslak metin hazırlanarak son kez oylanacak. Haziran 2019’da da yeni standardın yayınlanması bekleniyor. Yapılacak bu revizyon ile ISO 15607:2003 standardı iptal edilecek.

Bu revizyon ile standardın uygulamasında önemli bir değişiklik beklememekle beraber, ilave tanım ve kısıtlar getirilerek standart yenilenmiş olacak.

ISO 15607 yapilan degisiklikler

ISO 15607:2003 standardı ile ISO/DIS 15607:2018 standardı arasındaki farklar

Toplam 7 madde olan eski standarttan “4 Kısaltmalar” maddesi kaldırılarak yeni standart 6 madde olarak planlanmış.

“2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar” başlığından kullanılmayan standartlar kaldırılmış ve alt bölümleri olan standartlar birleştirilerek tek olarak yazılmıştır. Böylelikle madde eskiye göre neredeyse yarı yarıya kısalmıştır.

“3 Terimler ve tarifleri” maddesindeki terimler kaldırılarak tüm tariflerin ISO Çevrimiçi tarama platformu (https://www.iso.org/obp) ve IEC Electropedia (http://www.electropedia.org) adreslerinde bulunduğu belirtilmiştir. Bu maddede sadece Manufacturer (imalatçı) başlığı bırakılmıştır. Bu başlıkta da eski standarda göre herhangi bir değişiklik yoktur.

“4 Kısaltmalar” maddesi ve tüm içeriği kaldırılmıştır.

Eski standarttaki 5 Kaynak prosedürü formatı maddesi 4. Madde olarak değiştirilmiş. Bu maddede tanımlanan kaynak yöntemlerine lazer-ark hibrit kaynağı da eklenmiş.

Tablo 2 de bahsedilen yöntemler, Madde 4 ün içindeki Tablo 1 in kaldırılmasıyla, Tablo 1 olarak değiştirilmiş. Ancak tablo içeriğinde bir değişiklik yok.
5.2, 5.4 ve 5.6 maddeleri içindeki kaynak yöntemleri listesine lazer-ark hibrit kaynağı da eklenmiş.

5.5 (Eski 6.5) Standart Kaynak Prosedürleri maddesi tamamen değiştirilerek bu maddede açıklanan ISO 15612 standardına göre hazırlanan standart kaynak prosedürünün ne olduğu daha detaylı tarif edilmiş. Daha önceki standartta bahsedilmeyen bir kısaltma olarak SWPS tanımlanmış. ISO 15612 standardına göre hazırlanacak standart kaynak prosedürlerinin malzeme grupları ISO/TR 15608 standardına göre 1.1, 1.2, 1.3, 11.1, 8.1, 21, 22.1 ve 22.2 olması gerektiği belirtilmiş. Ayrıca bu prosedürlerin 50mm den kalın malzemeler için kullanılamayacağı belirtilmiş.

Ek A’da verilen standartları tanımlayan tablo 2 sayfaya yayılmış, ancak içeriğinde herhengi bir değişiklik yok.

Ek B’de verilen aktivitelerden sorumlu tarafları tanımlayan tabloya iki not eklenmiş.

Ek C’de bulunan WPS hazırlana akış şemasında ilgili standartlar açıklamalarının bulunduğu kutucukların içine taşınmış. Standart WPSlerin kullanılması durumunda imalatçının bu WPSleri kendisine uyarlaması ile ilgili bir ara adım eklenmiş. Ayrıca opsiyonel olarak imalatçının iş talimatı hazırlaması adımı eklenmiş.

Standardın sonundaki Kaynaklar bölümündeki standart numaraları güncellenmiş ve buradaki fazla standartlar kaldırılarak aşağıdaki üç standart Kaynaklar bölümünde bırakılmış.

  • ISO 6520 (all parts), Kaynak ve ilgili işlemler-Metalik malzemelerde geometrik kusurların sınıflandırılması
  • ISO 9606 Kaynakçıların yeterlilik sınavı - Ergitme kaynağı
  • ISO 14732 Kaynak personeli-Metalik malzemelerin tam mekanize ve otomatik ergitme kaynağı için kaynak operatörlerinin ve kaynak ayarcılarının yeterlilik sınavı

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.