Yapı Malzemeleri Regülasyonunda İmalatçın Yükümlülükleri Nelerdir?

Yapı Malzemeleri Regülasyonunda İmalatçın Yükümlülükleri Nelerdir?

İmalatçılar, performans beyanı düzenler ve CE işareti iliştirir. İmalatçılar, performans beyanının temeli olarak, ilgili "performans değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması" sistemi için gereken ilgili tüm unsurları tanımlayan teknik dokümantasyonu düzenler.

yapi malzemeleri regulasyonu CPR

İmalatçılar, ürünün piyasa arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca performans beyanı ve teknik dokümantasyonu saklar. Uygun olduğu hallerde, Komisyon "yetkilendirilmiş akit" yoluyla, yapı malzemesi ailelerinin beklenen kullanım süreleri için veya yapı malzemelerinin yapı işlerinde kullanıldığı kısımdaki rolü için bu süreyi değiştirebilir.

İmalatçılar, uygulamadaki prosedürlerin seri üretimin beyan edilen performansı sürdürmesini sağlar. Ürün tipindeki ve uygulanan uyumlaştırılmış teknik şartnamelerdeki değişiklikleri uygun şekilde göz önüne alır. Uygun olduğunda, yapı malzemesinin performans beyanının doğruluğunu, güvenilirliği ve kararlılığını sağlamak için, piyasada bulunan veya piyasaya arz edilecek yapı malzemelerinin, numune testini yapar, uygun olmayan ürünlere ve geri çağırılan ürünlere ilişkin şikayetleri araştırır ve eğer gerekliyse bunların kayıtlarını tutar ve dağıtıcıları söz konusu izleme ile ilgili bilgilendirir.

İmalatçılar, yapı malzemesinin tanımlanmasına imkan sağlayan tip, parti veya seri numarası veya diğer unsurlara ilişkin bilgiyi taşımasını sağlar. Ürünün boyutu veya yapısı buna izin vermediği durumda, gerekli bilginin ürünün ambalajı üzerinde veya ürüne eşlik eden belgeler üzerinde olmasını sağlar.

İmalatçılar, ürünün üzerinde veya bu mümkün olmadığında; ambalajında veya ürüne eşlik eden belgelerde, isimlerini, tescilli ticari unvanlarını veya tescilli ticari markalarını ve iletişim bilgilerini belirtir. Adres bilgisi imalatçı ile iletişim kurmayı sağlayacak tek bir nokta belirtmelidir.

İmalatçılar, ürün piyasaya arz edilirken ürünle birlikte, talimatlar ve güvenlik bilgilerini, kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılabilir olan ve üye ülke tarafından belirlenen bir dilde sağlar.

İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri yapı malzemesinin beyan edilen performans veya Regülasyon kapsamındaki diğer gereklilikler ile uyumlu olmadığını değerlendirirlerse veya buna inanmak için nedenleri varsa, yapı malzemesini uyumlu hale getirmek için derhal gerekli düzeltici önlemleri alırlar veya gerekli ise ürünü geri çekerler ya da geri çağırırlar. Ayrıca, ürün bir risk oluşturduğunda, imalatçılar derhal yapı malzemesinin bulunduğu üye ülkedeki yetkili ulusal kuruluşları uyumsuzluğa ve eğer alınmışsa düzeltici önlemlere ilişkin detaylı olarak bilgilendirirler.

İmalatçılar, yetkili ulusal bir kuruluşun gerekçeli talebi üzerine, yapı malzemesinin beyan edilen performans ve Regülasyonun diğer gereklilikleri ile uyumlu olduğunu gösteren gerekli tüm bilgi ve dokümantasyonu yetkili kuruluşa, bu kuruluşun kolayca anlayacağı dilde sunarlar. İmalatçılar söz konusu kuruluşun talebi halinde bu kuruluşla piyasaya arz edilen yapı malzemelerinin oluşturduğu riskleri ortadan kaldırmak için alınacak her türlü önleme ilişkin işbirliği yaparlar.

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.