ISO 9001 Denetimi Öncesi Yapılması Gerekenler

ISO 9001 Denetimi Öncesi Yapılması Gerekenler Nelerdir?

iso 9001 kurulum

ISO 9001 Kalite El Kitabı ve prosedürleri içeren kalite yönetim sistemi denetim öncesinde denetçi tarafından ISO 9001 koşullarını karşılayıp karşılamadığı açısından gözden geçirilmelidir. Bu kapsamda müşteri yönetim sisteminin yapısını göstermek üzere Kalite El Kitabı ve prosedürleri denetçiye gönderecektir. Karşılanması gereken koşullarla ilgili bilgiler kapsamında:

1. Kalite El Kitabı kalite yönetim sisteminin kapsamını tanımlamalı ve varsa standart gereksinimlerinden hariç tutmaları gerekçeleri ile birlikte bu bölümde belirtmelidir. Hariç tutmalar sadece 7. Madde başlığı altında yer alabilir. Tüm hariç tutmalar ve gerekçeleri denetçi tarafından doğrulanmalı ve organizasyonun ürün ve hizmet sağlama becerisini ve sorumluluğunu olumsuz etkilemediği tespit edilmelidir.

2. Kalite El Kitabı, müşteriye ait dokümante edilmiş prosedürleri içermeli ya da referans vermelidir. Aşağıda sayılan prosedürler dokümante edilmelidir:

  • Doküman Kontrolü
  • Kalite Kayıtlarının Kontrolü
  • İç Denetimler
  • Uygunsuzluk Kontrolü
  • Düzeltici Faaliyet
  • Önleyici Faaliyet

Kalite yönetim sisteminin etkin bir şekilde işletilmesi için müşteri tarafından ön görülen prosedürler el kitabında bulunabilir ya da referans verilebilir.

3. ISO 9001 proses yönetimi yaklaşımına dayanan kalite yönetim sistemine geçişi ön görmektedir. Bu yaklaşım ISO 9001 koşullarını karşılarken birbirine bağlı aktiviteleri tanımlamakta ve yönetmektedir. Kalite El Kitabı müşteri yönetim sisteminin proseslerinin (süreçlerinin) birbiriyle etkileşiminin tanımlanmasını mutlaka içermelidir. Ana süreçler, destek süreçler ve yönetim süreçleri ayrı ayrı tanımlanmalıdır. Süreçler arasındaki bağlantının ya da etkileşimin resmedilmesi önemle tavsiye edilmektedir.

4. Kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin değerlendirilmesini kapsayan en az bir (1) yönetim gözden geçirme toplantısının gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınmış olmalıdır.

5. Standardın her bir maddesinin eğitimli ve nitelikli denetçiler tarafından denetlenmesini kapsayan en az bir (1) iç denetim çevriminin tamamlanmış olmalıdır.

6. Kalite yönetim sisteminin ön gördüğü en az üç (3) aylık kayıt bulunmalıdır.

Denetim tarihi öncesinde bu koşullardan her hangi birisi yerine getirilmemiş ise denetimin yeniden programlanması gerekecektir.

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.