ISO 3834 Standardı Revize Ediliyor

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Kalite Şartları Standardı Revize Ediliyor

Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartlarını tanımlayan ve uluslararası piyasalarda en çok kabul gören standart olan ISO 3834 standart serisi ISO komitelerinin (ISO/TC 44/SC 7) yaptığı çalışma ile revize edilme aşamasındadır.

iso 3834 2021

Toplam 5 bölüm ve bir rehber standarttan oluşan ISO 3834 standart serisinin yapısı aşağıdaki gibidir:

 • ISO 3834-1 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 1: Uygun kalite şartları seviyesinin seçimi için kriterler
 • ISO 3834-2 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 2: Kapsamlı kalite şartları
 • ISO 3834-3 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 3: Standard kalite şartları
 • ISO 3834-4 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 4: Temel kalite şartları
 • ISO 3834-5 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 5: ISO 3834-2, ISO 3834-3 veya ISO 3834-4 standardlarının kalite şartlarına uygunluğun teyidi için gerekli dokümanlar
 • ISO/TR 3834-6 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 6: ISO 3834'ün uygulanmasına ilişkin kılavuz

Bu standartlardan ISO 3834-2, ISO 3834-3, ISO 3834-4 standartları son taslak haline gelmiş; ISO 3834-1, ISO 3834-5 ve ISO 3834-6 ise henüz taslak aşamasındadır.

Yapılacak olan revizyon ile birlikte standardın uygulaması açısından büyük değişiklikler olmamakla birlikte aşağıdaki temel düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir.

 • Yazımsal hatalar ve metin içinde düzeltmeler yapılmıştır.
 • Maddelerde geçen ISO 9001 standardına yapılan atıflar güncellenmiştir.
 • ISO 3834-2, ISO 3834-3 ve ISO 3834-4 standartlarının 7.2 ve 8.2 maddelerinde verilen referanslar ISO 3834-5 standardının en son sürümüne göre güncellenmiştir.
 • ISO 3834-2 ve ISO 3834-3 standartlarında ölçme, muayene ve test ekipmanının kalibrasyonu ve doğrulanmasına ilişkin Madde 16 yeniden yazılmıştır.
 • ISO 3834-5 standardında bulunan Ek A ve Ek A’ya yapılan referanslar silinmiştir. Önceki standartta Ek A’da kaynak koordinasyon personelinin tanımlanması için IIW / IAB / EWF dokümanlarına atıf yapılmaktaydı.
 • Tablolarda ve metinlerin içinde geçen kaynak işlemlerine yeni yöntemler (örneğin lazer ark hibrit kaynak) eklenmiştir.
 • ISO/TR 3834-6 standardı içinde açıklamaları bulunan IIW ve IAB'ye yapılan atıflar rekabeti önleme kuralları nedeniyle kaldırılmıştır.
 • Verilen görev ve işler ISO 14731 standardının en son baskısı ile uyumlu hale getirilmiştir.
 • Yeniden yazılan Madde 16 ile; ölçüm, muayene veya test ekipmanının uygun kalibrasyonundan veya doğrulanmasından imalatçı sorumlu tutulmuştur. Yapıların kalitesini değerlendirmek için kullanılan tüm ölçüm, muayene ve test ekipmanı uygun şekilde kontrol edilmesi ve belirli aralıklarla kalibre edilmesi veya doğrulanması gerekliliği açıkça ifade edilmiştir.

Önceki standartta açık ifade edilmeyen kaynak makinalarının kalibrasyonu / doğrulanması daha net olarak açıklanmıştır.

WPS'ye uygun çalışmanın doğrulanması, kalibre edilmiş ölçüm, muayene ve test ekipmanlarının kullanılması, kaynak ekipmanının kalibrasyonu veya doğrulaması ile WPS'ye uygun çalışmanın doğrulanması sorumluluğu açıklanmıştır.

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.