Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

Toplam kalite, yönetim biliminin holistic (bütüncül) bir yaklaşımı olup, örgütün tüm düzeylerinde her türlü ilişki ve süreçte başvurulan bir yönetim şeklidir. Bir Amerikan kavramı olan toplam kalite yönetimi, Japon imalat sanayiinde çalışan iki istatistikçi olan Deming ve Juran tarafından geliştirilmiştir. Daha sonra toplam kalite yönetimi 1970’li yıllarda Amerika’da yeniden keşfedilmeye başlamış, buradan da 1980’li yıllarda İngiltere’ye taşınmıştır.

toplam kalite yonetimi

Toplam kalite yönetimi günümüzde oldukça popüler ve güncel bir konudur. Örgütlerin çoğu bu yönetim anlayışını ve ilkelerini uygulayarak verimlilik ve üretim kalitesini artırmaya çalışmaktadır. Toplam kalite yönetiminin temelinin, yönetim biliminin başlangıcı sayılan bilimsel yönetim dönemine dayandığı görülmektedir.

Toplam kalite ile ilgili çalışmaların özellikle II. Dünya Savaşından sonra hızlandığı görülmektedir. Savaştan tahrip olmuş şekilde çıkan Japonlar, özellikle Amerikalı bilim adamlarından yararlanarak düze çıkmaya çalışmışlardır. Bu amaçla, Deming, Feigenbaum ve Juran gibi bilim adamları Japonya'ya davet edilerek toplam kalite ile ilgili çalışmalara hız verilmiştir. Bunların önerileri ışığında organizasyonlarını yeniden yapılandırarak kaliteyi tüm kurumlara yaymaya çalışmışlardır.

Toplam kalite yönetimi, örgüt içerisindeki her türlü insan kaynağının ve örgüt ile çevresinin karşılıklı dayanışma içerisinde yönetimi ile ilgilidir. Toplam kalite yönetiminin içerisinde, örgütte profesyonel olarak çalışan insanlar arasında dürüstlük ve güçlü bir takım ruhu vardır. Örgütün her bir üyesi bireysel olarak yüksek beklentilere sahiptir. Burada örgütün amaçlarının açık bir şekilde belirlenmesi çok önemlidir. Tüketici ya da müşteriler toplam kalite yönetiminin merkezindedir. Örgütün amaçları ve varlığı sadece müşteriler içindir. Öncelikle müşterilerin ihtiyaçları belirlenerek, yönetim, süreç ve sistemlerin tamamı buna göre kurulur. Belirlenen prosedürlere göre herkesin örgüt içerisindeki görev ve sorumlulukları belirlenir. Burada asıl konu, hataların ve düşük kaliteli üretimin engellenmesidir.

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.