EN 1090 ve EN ISO 12100 Standartları İlişkisi

EN 1090 ve EN ISO 12100 Standartları İlişkisi

Endüstriyel standartların amacı, kullanıcının emniyet, sağlık ve güvenliğini sağlamak, ürünün insana ve çevreye vereceği etkileri sınırlandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda kullanılan malzemeden üretim yöntemine kadar birçok adımda bir standarttan diğerine atıflar yapılır.

EN1090 ISO12100 iliskisi

EN 1090 Çelik Yapı Uygulamaları standardı bileşenlerin imalat aşamalarını anlatırken, TS EN ISO 12100 - Makinalarda Güvenlik standardı da tasarım sırasında temel alınacak güvenlik bilgilerini içerir. Birçok makinanın aynı zamanda taşıyıcı sistemi de bulunduğu göz önüne alındığında Eurocodelar, EN 1090 ve ISO 12100 standartları birbirlerini destekleyen bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

EN 1090-1 - Çelik yapı uygulamaları - Bölüm 1: Yapısal bileşenlerin uygunluk değerlendirme gerekleri

 • Çelik ve alüminyumdan mamul yük taşıyan bileşenlerin üretim standardıdır
 • Üretici tarafından, parçaların amaç ve işlevlerini yerine getirme amacı ile, beyan edilmesi gereken performans kriterlerini belirler
 • Tasarım ile ilgili kuralları içermez. Tasarım kuralları Eurocode’lar ile belirlenmiştir.
 • Yapısal çelik ve alüminyum bileşenlerin uygunluk değerlendirmesi için gerekli kuralları tanımlar. Uygunluk değerlendirmesi, parça ve bileşenlerin imalatlarını, kontrollerini ve testlerini de içerir. Ayrıca kompozit ve betona bağlantı bölgeleri için de bilgiler sağlar.
 • Ser ve tekil imalatlar için uygulanabilir. Üretim sıcak veya soğuk şekillendirilmiş parçalardan, farklı profil, boru ve plakalardan yapılabilir.
 • Üretilen bileşenleri için farklı korozyondan koruma yöntemleri kullanılabilir ya da hiç koruma yapılmayabilir.

TS EN ISO 12100 - Makinalarda güvenlik - Tasarım için genel prensipler - Riskin değerlendirilmesi ve azaltılması

 • Makinaların kullanım ömrü boyunca güvenli kalmaları için gerekli tasarım kriterlerini ve bu kriterlerin kullanımına ilişkin bilgileri içerir.
 • Güvenli makina tasarımı ile ilgili terminoloji, prensipler ve metotları açıklar.
 • Risk değerlendirmesi ve risk azatlımı için gerekli kuralları verir. Bu kurallar genellikle kullanım sırasında meydana gelen kazalar ve risklerden edinilen tecrübe ve bilgileri içerir.
 • Makina yaşam döngüsünün her aşamasında tehlikeleri ve riskleri tahmin etmek, risklerin değerlendirilmesi ve tehlikelerin ortadan kaldırılması ile yeterli risk azaltma sağlanması için yöntemler anlatılmaktadır.
 • Tehlike tanımlama sürecinde tasarımcıya yardımcı olmak ve bu kavramları açıklamak amacıyla ayrı tablolar halinde tehlikeler, tehlikeli durumlar ve olaylar örnekleri verir.

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.