Çelik Yapı Malzemelerinde CE Etiketi Nasıl Hazırlanır?

Çelik Yapı Malzemelerinde CE Etiketi Nasıl Hazırlanır?

Yetkili Onaylanmış Kuruluştan, Fabrika Üretim Kontrolü belgesi almış bir üretici, EN 1090 standardına uygun üretim yaptığı ürünler için Performans Beyanı ve CE etiketi düzenlemek zorundadır. Performans Beyanı, CE markası ve etiketi ile ilgili bilgiler Yapı Malzemeleri Regülasyonunda ve EN 1090-1 standardında tarif edilen şekilde olmalıdır.

CE etiketi

Standartta ve regülasyonda belirtildiği üzere CE markası bileşen üzerinde, bileşen etiketi üzerinde, ambalaj üzerinde veya ticari belgeler üzerinde olabilir.

CE etiketi üzerinde yazan tüm bilgiler hazırlanmış olan Performans Beyanı ve Onaylanmış Kuruluştan alınmış Fabrika Üretim Kontrolü Belgesi üzerindeki tüm bilgiler ile uyumlu olmalıdır. CE markasının ürün üzerinde tek başına kullanılacağı durumlarda en azından Onaylanmış Kuruluşun dört basamaklı onay numarası bulunmalıdır.

CE etiketi üzerinde bulunması gerekenler:

93/68/EEC nolu direktifte tanımlandığı şekilde en az 5mm yüksekliğinde CE ibaresi
Onaylanmış Kuruluşun dört basamaklı onay numarası
Üreticinin ticari adı
Üreticinin açık adresi
Etiketin hazırlandığı yılın son iki hanesi
Performans Beyanı numarası
Standardın ve ürünün özelliklerini içeren aşağıdaki bilgiler

a) Geometrik toleranslar ve boyutlar
b) Kaynaklanabilirlik
c) Kırılma dayanımı
d) Yangın dayanımı
e) Kadmiyum ve bileşiklerinin salınımı
f) Radyoaktivite salınımı
g) Dayanıklılık
h) Uygulama sınıfı
i) Malzeme teknik detayları

Burada dikkat edilmesi gereken konu Yapı Malzemeleri Direktifine göre etikette Onaylanmış kuruluştan alınan Fabrika Üretim Kontrolü Belge numarası yazarken Yapı Malzemeleri Regülasyonuna göre bu bölüm Performans Beyanı numarasına dönüştürülmüştür. Zaten CE markasının ön şartı olan Performans Beyanı hazırlanırken üretici tarafından yazılacak olan beyan numarası CE etiketine de geçirilecektir.

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.