CE Markalaması ve Harmonize Standartlar

CE Markalaması ve Harmonize Standartlar

Avrupa birliği üye ülkeleri farklı ülkelerdeki farklı standartlaşmanın önüne geçmek ve ortak bir standardizasyonun sağlanması amacı ile CE Belgesi kapsamına giren ürünler için ortak standartlar yayınlanmıştır. Tüm üye ülkeler bu standartlara uygun bir şekilde CE Belgelendirme çalışmaları yapmalıdır.

en 1090 baslik

Harmonize standartlar (harmonized standarts) olarak adlandırılan bu ortak standartlarda Avrupa birliğinin yayınlamış olduğu 24 adet direktifin-yönetmeliğin (yeni yaklaşım direktifleri-yönetmelikleri) kapsamına ayrı ayrı eklenerek CE belgelendirme konusunda ortak bir yaklaşım belirlenmiştir.

Avrupa birliğinin yayınlamış olduğu bu 24 adet direktifin-yönetmeliğin ilk sayfasında bulunan kapsam bölümündeki açıklama ilgili direktifin-yönetmeliğin kapsamına giren ürünler belirlenmektedir. Aynı zamanda Avrupa birliğinin yayınlamış olduğu harmonize standartların ilk sayfasında bulunan kapsam bölümündeki açıklama ilgili harmonize standartların kapsamına giren ürünler belirlenmektedir.

Bir ürünün CE belgelendirme çalışması yapılırken ilk ön CE ürünün bu 24 direktifin hangisi (hangileri) kapsamına girdiği belirlenmeli, ardından ilgili harmonize standardı veya standartları belirlenerek, direktifin ilgili ürün için belirlediği CE belgelendirme çalışması yol haritası takip edilerek yapılır.

AB Standartlar Komisyonu'nda tüm standartlar tartışılmakta ve AB'ye üye ülkelerin ulusal standartları yerine, Avrupa Normları (EN) oluşturulmaktadır. Bu normlar daha sonra gruplanarak (Makinalar, Oyuncaklar, Basınçlı Kaplar... gibi) AB direktiflerini ortaya çıkarmaktadır. Avrupa Birliğine üye herhangi bir ülkeye ithal edilecek ürünlerde AB normlarına uygunluk ifadesi olan CE belgesi istenmektedir. CE işareti, ürünün direktifler CE belirlenen şartlara uygun olarak üretildiğini belirmektedir. Avrupa Birliğine ithal edilen ürünlerde CE belgesi olmadığı taktirde, doğacak olan zararlardan ithalatçı ve üretici sorumlu tutulur.

CE İşareti Avrupa Birliği üye ülkeler içinde, direktiflerde belirtilen ürünlerin serbestçe dolaşabilmesi için imalatçı tarafından ürün üzerine vurulması gereken, ürünün sağlık ve güvenlik şartlarına uyduğunu belirtir işarettir. Ürüne CE işareti vurmak; varsa gerekli testlerin yapıldığı, Risk analizlerinin uygulandığı ve teknik dosyasının bulunduğu ve deklarasyon(CE belgesi) düzgün bir şekilde hazırlandığı anlamına gelmektedir.

CE Belgesi Avrupa Topluluğu üye ülkeleri içindeki sınırlar arası ticarette bir ürün pasaportu görevi görmektedir. Saklanan, korunan, sorulduğunda resmi makamlara verilen bir uygunluk belgesidir.

CE işareti resmi bir işaret olup, bütün AB ülkelerinde geçerlidir. CE markası imalatçı tarafından vurulan bir marka olup, kalite markası veya garanti belgesi değildir. CE markası, tüketiciler için değil, yetkililer için vurulmaktadır.

Bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak nitelenir ve piyasaya arz edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler. Şayet bir ürün CE ile markalanmış ise, AB direktiflerine göre üretildiği kanaati ile bu ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımına ve pazarlanmasına izin verir.

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.