Belgelendirmeye Giden Yol

Belgelendirmeye Giden Yol

Belgelendirme sürecine giren bir firma, hazırlık yaptıkları standarttan neler beklediklerini, standardın kendilerine katacaklarını düşünerek çalışmalarını devam ettirmelidir. Belgelendirmenin de bu sürecin önemli bir parçası olduğu unutulmamalı, göz ardı edilmemelidir. Aşağıdaki adımlar bir firmada belgelendirme aşamalarında nelerin yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler vermektedir.

belgelendirmeye giden yol

 • Yönetimin kararı ve taahhüdü
 • Konu ile ilgili yeterli alt yapı mevcut değil ise bir danışman ya da eğitimci bulunması
 • Yönetim temsilcisi ve ekibi seçilmesi
 • İç görüşmeler ile eksiklerin belirlenmesi
 • Eksik yanların tamamlanması için eğitim almak
 • Mevcut doküman sisteminin gözden geçirilerek uygulama ve geliştirmeler yapmak
 • Kurulan sistemin uygulamaya dönüştürülmesi
 • Personele iç eğitimler verilmesi
 • İç denetim uygulamaları
 • Yönetimin gözden geçirmesi
 • Belgelendirmeye hazır duruma gelme
 • Belgelendirme firması ile denetim programının yapılması
 • Belgelendirme denetimi
 • Denetim raporu ve sertifika

Hazırlık aşamasında önemli olan standardı zorunlu olarak belirttiği hiçbir uygulamayı atlamamak veya bunlardan bazıları bir şekilde uygulanmıyorsa neden uygulanamadığını sebepleri ile beraber açıklayabilmektir. Ayrıca standart zorunlu tutmasa bile, şirketin işleyişi için gerekli görülecek tüm çalışmalar yapılmalı, ilave dokümantasyon hazırlanmalıdır. Tüm hazırlanan dokümanlar gerektiği yerde kolayca ulaşılabilir olmalıdır.

Belgelendirme firması da denetimleri sırasında kendi bilgi ve tecrübelerini paylaşarak, firmayı daha ileri seviyelere taşıyacak kadar bilgili olmalıdır.

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.