prEN 1090-2:2017-01 ile FprEN 1090-2:2017-10 Taslakları Arasındaki Farklar ve Düzeltilmiş Bölümler

prEN 1090-2:2017-01 ile FprEN 1090-2:2017-10 Taslakları Arasındaki Farklar ve Düzeltilmiş Bölümler

EN 1090 standardının revizyon sürecinde son taslak yayınlandı ve şu anda görüş bildirme süreci devam etmekte. Ocak 2017’de yayınlanan taslak ile bu son taslak arasında bazı değişiklik ve düzeltmeler var. Ocak ayındaki taslak ile Ekim 2017’de yayınlanan son taslak arasındaki farkları aşağıda listeledim.

fpr en 1090 farklar

2 Normative references maddesi indexlenirken eksik bırakılmış başlıklar da içindekiler bölümüne eklenmiştir.

Tablolardaki bilgilerin birimleri tablo başlığından tablo içindeki değerlerin yanına alınmış.

6.4.4 Hardness of free edge surfaces maddesinde S460 ve üstü kalitedeki malzemeler için max. 450 HV sertlik değeri belirtilmiştir. Daha düşük kaliteler için herhangi bir tanımlama yapılmamıştır. ISO 15614-1 standardında Grup 1 ve 2 için belirtilen maksimum sertlik değer 380 HV olduğu göz önüne alınırsa daha düşük kaliteler için de sınır değerin belirtilmesi gerekebilir.

7.4.1 Qualification of welding procedures maddesindeki tabloda daha önceki versiyonlarda EXC 3 ve EXC 4 uygulama sınıflarında ISO 15612 ye göre standart kaynak prosedürlerinin kullanımına izin vermezken FprEN 1090-2:2017-10 taslağında sadece şartnamede izin verildiği durumlarda kullanımına müsaade ediliyor.

Yine aynı maddedeki tabloda, ISO 15610, ISO 15611 ve ISO 15612 standartlarına göre hazırlanan kaynak prosedürlerinin EXC 2 için kullanımını sınırlayan malzeme kalitesi kriterleri de kaldırılmış durumda.

Kaynak prosedürü hazırlanırken 50mm’den daha kalın malzemeler için malzeme kalınlığının ortasından yada kök kısmında istenen ilave bir set daha çentik darbe testi ihtiyacı EN 1090-2 kapsamından çıkartılmıştır. Ancak bu gereklilik ISO 15614-1:2017 standardının 7.4.4 Impact testing maddesinde açıkça belirtilmektedir.

Kaynakçı ve kaynak operatörü başlığı altına 7.4.2.2 Branch connections alt başlığı eklenerek daha önce sadece bir cümle olarak belirtilen konu biraz daha detaylı açıklanmıştır.

7.5.8.2 Fillet welds on member connections başlığı altına bir şekil eklenerek metod kaynaklarının bitiş kısımlarındaki en kısa kaynak boyu sınırlandırması açıklanmıştır.

10.10 Cleaning of stainless steel components after erection maddesindeki güçlü asit çözeltileri ile ilgili yasaklama ve uyarı kaldırılmıştır.

11.2 Essential tolerances başlığının alt başlıklarına konuyu açıklamak üzere bazı örnek durumlar ilave edilmiştir.

prEN 1090-2:2017-01 standardındaki 7.6.4 Evaluation of nonconformities maddesi kaldırılarak bu madde FprEN 1090-2:2017-10 standardında 12 Inspection, testing and correction maddesi içine eklenmiştir.

12.4 Welding başlığı altında test sırasında özel olarak dikkat edilecek bölge tanımlamaları kaldırılmış.

12.4.2 Inspection after welding maddesinde bulunan “Minimum hold times” tablosu, prEN 1090-2:2017-01 standardında kısaltılmıştı. Bu tablo FprEN 1090-2:2017-10 standardında yeniden şuanda geçerli olan EN 1090-2:2008 standardındaki gibi detaylı hale getirilmiştir. Ancak yene de verilen değerler için en düşük S275 kalite baz alınmıştır.

12.4.2.2 Type testing of new welding procedure specifications maddesinde prEN 1090-2:2017-01 standardında her yeni WPS için fazladan test yapılma zorunluluğu belirtilirken FprEN 1090-2:2017-10 standardında bu cümle yeni WPQR’dan yada imalatçının ilk defa kullandığı WPQR’dan yapılan ilk beş kaynak için gereklilikler belirtilmiştir.

12.5.2 Inspection and testing of preloaded bolted connections maddesine “12.5.2.1 General” alt maddesi ilave edilerek öngermeli bağlantıların paslanmaz birleştirmeler için kullanılması durumunda şartların önceden belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu alt madenin ilave edilmesinden dolayı alt madde numaraları birer artmıştır.

12.5.2.5 Torque method maddesinin sonuna bir cıvatanın olması gerekenden fazla sıkılması durumunda bu cıvata setinin değiştirilmesi ve tekrar kullanılmaması gerektiği belirtilmiştir.

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.