Mekanik ve Teknolojik Testler

Mekanik ve Teknolojik Testler

Mekanik ve teknolojik testler, mümkün oluyorsa yeni standartlara göre yapılmalıdır. Geçici bir süre için veya yeni standartlar sağlanamıyorsa mekanik teknolojik testler uygulama alanı göz önüne alınarak ve müşteriden onay istenerek yapılabilir. Test raporunda hangi kuralların esas alındığı belirtilmelidir.

mekanik teknolojik testler

Testler yapılırken standartlarda belirtilen test yöntemleri ve test parçaları formları kullanılmalıdır.

Bütün testlerin eğitim görmüş personel tarafından ve ayarlanmış test makinalarında yapılması gerekir. Test makinaları, sahipleri tarafından fonksiyonunu yerine getirebilecek durumda bulundurulmalı ve bağımsız bir kuruluş tarafından düzgün aralıklarla kontrol ve kalibre edilmelidir.

Test parçaları mümkün mertebe mekanik yöntemlerle çıkarılmalıdır ve mekanik olarak gerekli boyutlarda işlenmelidir. Eğer test parçaları termik yöntemlerle çıkartılacak ise, ısıdan etkilenen bölge mekanik olarak işlenmek suretiyle hiç bir kalıntı bırakılmaksızın giderilecek şekilde yeteri kadar geniş olmalıdır.

Kaynaklı imalat sektöründe kullanılan testler genel olarak aşağıdaki başlıklarda toplanır:

 • Çekme Testleri
 • Eğme Testleri
 • Çentik Darbe Testi
 • Kaynaklarda Sertlik Testi
 • Metallografik İncelemeler

Yöntemin değerlendirilmesi için gerekli tüm ayrıntıları içeren testlere ait raporlar hazırlamalıdır. Bu raporlar özellikle aşağıdaki ayrıntıları içermelidir:

 • İncelemenin veya testin türü (örneğin, kaynak yöntem testi)
 • Sınav parçalarının boyutları ve numaraları
 • Ana malzemeler
 • Kaynak dikişinin hazırlanması
 • Kaynak yöntemleri ve pozisyonları
 • Kaynak dolgu malzemeleri ve boyutları, kaynak yardımcı malzemeleri
 • Kaynak akım şiddeti ve voltajı
 • Kaynak sonrası ısıl işlem
 • Test metodları ve test parçalarının biçimi
 • Test sonuçları

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.