Mentor ve Mentorluk Nedir?

Mentor ve Mentorluk Nedir?

Mentorluk, profesyonel bir destek alarak büyüme ve gelişme sürecidir. Bu süreçte mevcut bir hedef olabilir ya da hedef ve hedefler de bu süreçte belirlenebilir.

Mentorluk, belirli bir alanda tecrübe ve uzmanlığa sahip bir profesyonel ile profesyonel olarak büyümek isteyen daha az deneyimli bir profesyonel arasında yapılır.

Büyüme ve gelişme konuları farklılık gösterebilir. Bu nedenle uzmanlığına göre uygun mentorden destek alınmalıdır.

Mentor, belirli bir uzmanlık alanında bilgi birikimine sahip, bilgi vermeye istekli, deneyimli bir profesyoneldir.

mentor kimdir

Mentor, kendi tecrübesine dayanarak bilgelik ve rehberlik sağlayan bir uzmandır. Mentor tavsiye verebildiği gibi çalıştığı kişi veya kurumlara danışmanlık ve koçluk da verebilir.

Mentorluk; bir şirketin kurulma aşamasından, büyüme, gelişme, yatırım, ortaklık gibi birçok sürecinde profesyonel olarak yapılabileceği gibi, bir çalışanın kariyer basamaklarında ilerlemesi sürecinde de etkili rol oynar. Bu nedenle ihtiyaca özel modeller geliştirilmiş ve kullanılmaktadır.

Mentorluk, kökeni yunan mitolojisine dayanan 3500 yıllık eski bir kavramdır. Homeros’un Odesa Destanı’na göre mentor; imparator Odysseus’un Truva savaşlarına giderken, oğlu Telemachus’u emanet ettiği sadık ve güvenilir dostudur.

Mentor, koruyuculuk görevinin ötesine geçerek, Telemachus’un özel öğretmeni ve akıl hocası olarak da yetişmesine ve sonrasında imparatorluğu yönetebilecek bir lider olmasına yardımcı olmuştur. Mentor terimi bu destandan sonra deneyimini, uzmanlığını ve bilgeliğini paylaşan binlerce insanı tanımlamak için kullanılmıştır.

Mentor; deneyimlerini paylaşarak; kişinin gelişimini sağlayan ve cesaretlendiren, aynı zamanda yol gösterici niteliğe de sahip kişidir.

Mentorlukle ilgili farklı tanımlar olmakla birlikte, bunlardan birisi en sade şekliyle şöyle tanımlanablir: Mentor yalnız başına daha yavaş ya da daha az öğrenebilecek, hatta belki de hiç öğrenemeyecek olan kişinin bir şeyler öğrenmesine yardımcı olacak ve başarması için destek olacak kişidir.

Mentor, aynı zamanda dilimizde iş rehberi, iş danışmanı, akıl hocası ya da TDK’daki karşılığı ile yönder olarak da bilinir.

Yine TDK’daki tanımı ile mentor; herhangi bir iş yerinde farklı görevlerde çalışarak deneyim kazanmış olan, danışan kişinin hedefine ulaşmasını sağlayacak yolu bulmasına yardımcı kimse olarak tanımlanmıştır.

Burada hizmet veren tarafa mentor, alana ise menti (mentee) denir. Bu tanım sıklıkla danışan, müşteri vb. isimler ile de anılır.

Mentor, mentiyi destekler, içgörüler ve düşünceler sağlar ve deneyimlerini ve bilgilerini menti ile paylaşır.

Mentorluk süreci, şirketlerde ekiplere olabileceği gibi, bireysel olarak da yapılabilir.

Mentorluk uygulaması açısından koçluğa benzer yanları olmakla birlikte, koçluktaki gibi yalın şekilde yapılmaz. Gerektiğinde mentiye bir danışman yada eğitmen gibi çeşitli bilgiler de verilir. Kısa eğitimler düzenlenebilir veya tavsiyelerde bulunulabilir. Tecrübe paylaşımları yapılarak örnek alınması sağlanabilir. Mentinin düşüncelerinde hedeften sapma olduğunda ise mentinin kendi sorumluluğunu alması beklenmeden yeniden hedefe doğru yöneltilebilir.

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.