Yeni Yönetim Sistemlerinde Liderliğin Önemi

Yazdır

Yeni Yönetim Sistemlerinde Liderliğin Önemi

ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarının yayınlanması ile birlikte “liderlik” kavramı da gündeme gelen bir konu oldu. Gelişmekte olan organizasyonlarda “yönetici” rolünden çok “lider” rolünün daha verimli olacağı ile ilgili birçok bilgi vardır. Dünyadaki sayılı büyük organizasyonlarının kurucuları da kendilerini lider olarak tanımlamaktadırlar.

liderlik

Dünya çapında bilenen liderlerin ortak yönleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Yönetim ile liderlik arasındaki farklar:

Yönetim; çoğunlukla süreçler hakkında çalışır, somut ölçülebilir değerlere (planlama, organizasyon sistemleri, iletişim yöntemleri gibi) inanır.

Liderlik; daha çok davranışlara odaklanır, daha zor ölçülebilen somut değerlere (güven, ilham, tutum, karakter gibi) güvenir.

ISO 9001:2015 standardında liderlik; amaç ve yön birliği sağlayarak organizasyonun hedeflerine ulaşması için gerekli koşulları yaratmak olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamaya gerekçe olarak da organizasyonun amaç ve hedeflerine ulaşmak için kendi stratejilerini, politikalarını, süreçlerini ve kaynaklarını oluşturmak için birlik olunması gerekliliğini gösterir.

Liderliğin bazı önemli faydaları şunlardır:

Liderliğin şirketlere uygulanması için aşağıdaki ana başlıklar takip edilebilir: