Mentor ve Mentorluk Nedir?

Yazdır

Mentor ve Mentorluk Nedir?

Mentorluk, profesyonel bir destek alarak büyüme ve gelişme sürecidir. Bu süreçte mevcut bir hedef olabilir ya da hedef ve hedefler de bu süreçte belirlenebilir.

Mentorluk, belirli bir alanda tecrübe ve uzmanlığa sahip bir profesyonel ile profesyonel olarak büyümek isteyen daha az deneyimli bir profesyonel arasında yapılır.

Büyüme ve gelişme konuları farklılık gösterebilir. Bu nedenle uzmanlığına göre uygun mentorden destek alınmalıdır.

Mentor, belirli bir uzmanlık alanında bilgi birikimine sahip, bilgi vermeye istekli, deneyimli bir profesyoneldir.

mentor kimdir

Mentor, kendi tecrübesine dayanarak bilgelik ve rehberlik sağlayan bir uzmandır. Mentor tavsiye verebildiği gibi çalıştığı kişi veya kurumlara danışmanlık ve koçluk da verebilir.

Mentorluk; bir şirketin kurulma aşamasından, büyüme, gelişme, yatırım, ortaklık gibi birçok sürecinde profesyonel olarak yapılabileceği gibi, bir çalışanın kariyer basamaklarında ilerlemesi sürecinde de etkili rol oynar. Bu nedenle ihtiyaca özel modeller geliştirilmiş ve kullanılmaktadır.

Mentorluk, kökeni yunan mitolojisine dayanan 3500 yıllık eski bir kavramdır. Homeros’un Odesa Destanı’na göre mentor; imparator Odysseus’un Truva savaşlarına giderken, oğlu Telemachus’u emanet ettiği sadık ve güvenilir dostudur.

Mentor, koruyuculuk görevinin ötesine geçerek, Telemachus’un özel öğretmeni ve akıl hocası olarak da yetişmesine ve sonrasında imparatorluğu yönetebilecek bir lider olmasına yardımcı olmuştur. Mentor terimi bu destandan sonra deneyimini, uzmanlığını ve bilgeliğini paylaşan binlerce insanı tanımlamak için kullanılmıştır.

Mentor; deneyimlerini paylaşarak; kişinin gelişimini sağlayan ve cesaretlendiren, aynı zamanda yol gösterici niteliğe de sahip kişidir.

Mentorlukle ilgili farklı tanımlar olmakla birlikte, bunlardan birisi en sade şekliyle şöyle tanımlanablir: Mentor yalnız başına daha yavaş ya da daha az öğrenebilecek, hatta belki de hiç öğrenemeyecek olan kişinin bir şeyler öğrenmesine yardımcı olacak ve başarması için destek olacak kişidir.

Mentor, aynı zamanda dilimizde iş rehberi, iş danışmanı, akıl hocası ya da TDK’daki karşılığı ile yönder olarak da bilinir.

Yine TDK’daki tanımı ile mentor; herhangi bir iş yerinde farklı görevlerde çalışarak deneyim kazanmış olan, danışan kişinin hedefine ulaşmasını sağlayacak yolu bulmasına yardımcı kimse olarak tanımlanmıştır.

Burada hizmet veren tarafa mentor, alana ise menti (mentee) denir. Bu tanım sıklıkla danışan, müşteri vb. isimler ile de anılır.

Mentor, mentiyi destekler, içgörüler ve düşünceler sağlar ve deneyimlerini ve bilgilerini menti ile paylaşır.

Mentorluk süreci, şirketlerde ekiplere olabileceği gibi, bireysel olarak da yapılabilir.

Mentorluk uygulaması açısından koçluğa benzer yanları olmakla birlikte, koçluktaki gibi yalın şekilde yapılmaz. Gerektiğinde mentiye bir danışman yada eğitmen gibi çeşitli bilgiler de verilir. Kısa eğitimler düzenlenebilir veya tavsiyelerde bulunulabilir. Tecrübe paylaşımları yapılarak örnek alınması sağlanabilir. Mentinin düşüncelerinde hedeften sapma olduğunda ise mentinin kendi sorumluluğunu alması beklenmeden yeniden hedefe doğru yöneltilebilir.