Kaynaklı İmalat Danışmanlığı

Yazdır

Kaynaklı ürün üreten veya proseslerinde kaynak kullanan kurum ve kuruluşlara ihtiyaç duyabilecekleri her türlü kontrol, doküman hazırlama, belgelendirme sürecinde destek oluyoruz.

Kaynaklı ürün üretme şartlarını tanımlayan standartlar içinde dünyada en çok kabul gören ISO 3834 standart serisidir. Birçok ürün grubu ve şartnamede de ISO 3834 standardına direkt atıf yapılarak kaynak işlerinin belirli bir düzen içinde yapılması beklenmektedir.

ISO 3834 belgelendirmesi zorunlu olmamakla birlikte diğer ürün standartları için önşart veya müşteri istekleri nedeniyle sıklıkla firmaların belgelendirem talebinde bulundukları bir standarttır. Belgelendirme akredite kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.

ISO 3834 standardı aşağıdaki bölümlerden oluşur. Belgelendirme, firmanın talebine göre, standardın 2, 3 veya 4. bölümlerinden birine göre yapılmaktadır.

Kaynaklı imalat süreci genel olarak aşağıdaki adımladan oluşmaktadır:

Tüm bu aşamalarda sektör tecrübemiz ile hizmet vermekteyiz: