TSE Tarafından Yayınlanan Yeni Standartlar 21.03.2018

Çelik ve aluminyum yapı sektörü ve kaynaklı imalat alanlarında TSE tarafından yeni yayınlanan yada tercüme edilen standartlar ile açıklamaları aşağıdaki gibidir. Bu dönemde yayınlanan en önemli standart olan ISO 15614-1 standardı bir miktar gecikme ile Aralık 2017 tarihinde kabul edilerek yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Yine bu dönem içinde metal malzemeler, tahribatlı/tahribatsız muayene yöntemleri standartları ile korozyondan koruma alanında çok önemli bir yeri olan ISO 12944 standart serisi de yenilenmiştir.

yeni standartlar 21.03.2018

 

TS EN ISO 15614-1 “Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 1: Çeliklerin gaz ve ark kaynağı,nikel ve nikel alaşımlarının ark kaynağı” (Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys) standardı 18.12.2017 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.

TS EN ISO 3580 “Kaynak sarf malzemeleri - Sürünme dirençli çeliklerin elle metal ark kaynağı için örtülü elektrotlar - Sınıflandırma” (Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of creep-resisting steels – Classification) standardı 18.12.2017 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.

TS EN 13479 “Kaynak sarf malzemeleri - Metalik malzemelerin füzyon kaynağı için dolgu metalleri ve tozlar - Genel mamul standardı” (Welding consumables - General product standard for filler metals and fluxes for fusion welding of metallic materials” standardı 18.12.2017 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.

TS EN ISO 14555 “Kaynak- Metalik malzemelerin saplama ark kaynağı” (Welding - Arc stud welding of metallic materials) standardı 18.12.2017 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.

TS EN ISO 16371-2 “Tahribatsız muayene - Depolama fosforlu görüntüleme plakalı endüstriyel hesaplamalı radyografi - Bölüm 2: Genel X-ışınları ve gama ışınları kullanarak metalik malzemelerin testi için esaslar” (Non-destructive testing - Industrial computed radiography with storage phosphor imaging plates - Part 2: General principles for testing of metallic materials using X-rays and gamma rays) standardı 18.12.2017 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.

TS EN ISO 14343 “Kaynak sarf malzemeleri - Paslanmaz ve ısıya dirençli çeliklerin ergitme kaynağı için tel elektrotlar, şerit elektrotlar, teller ve çubuklar - Sınıflandırma” (Welding consumables - Wire electrodes, strip electrodes, wires and rods for arc welding of stainless and heat resisting steels -Classification) standardı 18.12.2017 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.

TS EN ISO 18276 “Kaynak sarf malzemeleri-Yüksek mukavemetli çeliklerin gaz korumalı veya gaz korumasız ark kaynağı için boru şeklinde özlü tel elektrotlar - Sınıflandırma” (Welding consumables - Tubular cored electrodes for gas- shielded and non-gas-shielded metal arc welding of high- strength steels – Classification) standardı 18.12.2017 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.

TS EN ISO 3580 “Kaynak sarf malzemeleri - Sürünme dirençli çeliklerin elle metal ark kaynağı için örtülü elektrotlar - Sınıflandırma” (Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of creep-resisting steels – Classification) standardı 18.12.2017 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.

TS EN ISO 636 “Kaynak sarf malzemeleri-Alaşımsız ve ince taneli çeliklerin tungsten asal gaz kaynağı için çubuklar, teller ve yığılmış kaynaklar-Sınıflandırma” (Welding consumables - Rods, wires and deposits for tungsten inert gas welding of non-alloy and fine-grain steels – Classification) standardı 18.12.2017 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.

TS EN 10028 “Çelik yassı mamuller - Basınç amaçlı” (Flat products made of steels for pressure purposes) standart serisi 18.12.2017 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.

TS EN ISO 9606-1 “Kaynakçıların yeterlilik sınavı - Ergitme kaynağı - Bölüm 1: Çelikler” (Qualification testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels) standardı 18.12.2017 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.

TS EN ISO 22825 “Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayene - Östenitik çelikler ve nikel tabanlı alaşımlarda kaynakların muayenesi” (Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys) standardı 18.12.2017 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.

TS EN ISO 11666 “Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayene- kabul seviyeleri” (Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Acceptance levels) standardı 19.03.2018 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.

TS ISO/IEC 17011 “Uygunluk değerlendirmesi - Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite eden akreditasyon kurumları için gereklilikler” (Conformity assessment - Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies) standardı 19.03.2018 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.

TS EN ISO 14114 “Gaz kaynak teçhizatı - Kaynak kesme ve ilgili işlemler için asetilen manifold sistemleri - Genel şartlar” (Gas welding equipment - Acetylene manifold systems for welding, cutting and allied processes - General requirements) standardı 19.03.2018 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.

TS EN ISO 15653 “Metalik malzemeler - Kaynakların yarı statik kırılma tokluğunun tayini için deney yöntemi” (Metallic materials - Method of test for the determination of quasistatic fracture toughness of welds) standardı 19.03.2018 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.

TS EN ISO 544 “Kaynak sarf malzemeleri - Kaynak ilâve malzemeleri için teknik teslim şartları - Mamul tipi, boyutlar, toleranslar ve işaretleme” (Welding consumables - Technical delivery conditions for filler materials and fluxes - Type of product, dimensions, tolerances and markings) standardı 19.03.2018 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.

TS EN ISO 13916 “Kaynak-Ön ısıtma sıcaklığı, pasolar arası geçiş sıcaklığı ve kaynak esnasındaki ön ısıtma idame sıcaklığının ölçme kılavuzu” (Welding- Guidance for the measurement of preheating temperature, interpass temperature and preheat maintenance temperature during weldıng) standardı 19.03.2018 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.

TS EN ISO 15011-4 “Kaynak ve ilgili işlemlerde sağlık ve güvenlik - Duman ve gazlardan laboratuvarda numune alma metodu - Bölüm 4: Duman veri sayfası” (Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 4: Fume data sheets) standardı 19.03.2018 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.

TS EN ISO 16228 “Bağlantı elemanları - Muayene belgelerinin türleri” (Fasteners - Types of inspection documents) standardı 19.03.2018 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.

TS EN ISO 26304 “Kaynak sarf malzemeleri - Yüksek mukavemetli çeliklerin tozaltı ark kaynağı için masif tel elektrotlar, boru biçiminde özlü elektrotlar ve elektrot toz kombinasyonları - Sınıflandırma” (Welding consumables - Solid wire electrodes, tubular cored electrodes and electrode-flux combinations for submerged arc welding of high strength steels – Classification) standardı 19.03.2018 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.

TS EN ISO 9017 “Metalik malzemelerde kaynaklar üzerinde tahribatlı deneyler-Kırılma deneyi” (Destructive tests on welds in metallic materials - Fracture test) standardı 19.03.2018 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.

TS EN ISO 17633 “Kaynak sarf malzemeleri - Paslanmaz ve ısıya dayanılı çeliklerin gaz korumalı veya gaz korumasız ark kaynağı için boru şeklinde özlü tel elektrotlar ve çubuklar - Sınıflandırma” (Welding consumables - Tubular cored electrodes and rods for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of stainless and heat-resisting steels- Classification) standardı 19.03.2018 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.

TS EN ISO 13918 “Kaynak-Saplama ark kaynağı için sapmalar ve seramik yüksükler” (Welding - Studs and ceramic ferrules for arc stud welding) standardı 19.03.2018 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.

TS EN ISO 12944 “Boyalar ve vernikler - Çelik yapıların koruyucu boya sistemleriyle korozyona karşı korunması” (Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems) standart serisi 19.03.2018 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.